Napowietrzanie wody w stawie

Napowietrzanie wody w stawach i zbiornikach wodnych jest szczególnie ważne, by uzyskać dobre warunki hodowli ryb, natlenić wodę i przede wszystkim poprawić jej jakość. Doskonałe napowietrzenie wody w stawie osiąga się dzięki zastosowaniu natleniaczy zatapialnych do dropnopęcherzykowego natleniania – dyfuzorów. Dlaczego napowietrzanie wody w stawie jest tak ważne? Jeśli zamierzamy w naszym stawie zadbać o zrównoważone środowisko, odpowiednie do hodowli ryb i roślin, nie może w nim zabraknąć natleniania. Woda…

Zastosowanie dyfuzorów dyskowych

Dyfuzory dyskowe, zwane również talerzowymi, są znane w Polsce i na świecie od kilkudziesięciu lat. Ich właściwości napowietrzające zbiorniki wodne czy komory oczyszczalni ścieków pozwalają na wysoce skuteczne wprowadzenie tlenu do zbiornika i produkcję “dobrych” bakterii tlenowych. Dyfuzory dyskowe wcale nie ustępują właściwościom popularniejszym dyfuzorom rurowym. Dyfuzory dyskowe wykonuje się najczęściej z gumowej membrany na bazie kauczuków EPDM (terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych – elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej…