DYFUZORY “STARURFLEX”

DYFUZOR RUROWY

Dyfuzory rurowe “STARURFLEX 500”, “STARURFLEX 750” i “STARURFLEX 1000” mają zastosowanie w drobnopęcherzykowym napowietrzaniu ścieków, jak również do napowietrzania zbiorników wodnych, wykorzystywanych w hodowli ryb, a także do oczyszczania jezior, stawów i kąpielisk. Dyfuzory wykonane są z wysokiej jakości materiałów, zapewniających doskonałe właściwości techniczne urządzeń, a także długotrwałe ich użytkowanie. Dyfuzory rurowe mogą pracować w cyklu ciągłym i przerywanym.

DYFUZOR RUROWY.1

Dyfuzory “STARURFLEX” wykonane są z rur PVC lub PP z odpowiednimi łącznikami do montażu na rurach tworzywowych o 110 mm lub na stalowych, kwadratowych profilach zamkniętych.

Dyfuzory rurowe sprawdzają się doskonale tez w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Dyfuzory “STARURFLEX” w założeniu pracują w tandemach.

dyfuzor rurowy

Charakterystyka dyfuzorów “STARURFLEX 1000”

  • Nośnik membrany – rura PVC o 63mm PN-10 lub PP o 63mm z łącznikiem na rurę o 110 mm
  • Membrana – guma z kauczuków EPDM
  • Opaska mocująca – stal kwasoodporna 1.4404
  • Średnica dyfuzorów 67 mm
  • Powierzchnia czynna dyfuzora 1780 cm2
  • Masa dyfuzora z łącznikiem 1,42 kg
  • Ciśnienie otwierające membranę 20 mB
  • Przepływ powietrza przez dyfuzor 2-10 Nm3/h na 1 m.b.
  • Wydajność natleniania w warunkach standardowych ok. 20G O2/Nm3 na 1 m.b.
  • Ekonomia natleniania w warunkach standardowych 3 – 6kg O2/kWh

Dyfuzory mogą pracować od 1 do 8 m słupa ścieków.
Opór przepływu powietrza w zakresie wydajności dyfuzora w temp. 20oC w zakresie od 2 m3/h do 8 m3/h zmienia się od 20 do 40 hPa.
Temperatura powietrza dla dyfuzora z membraną standardową – do 80oC
Temperatura powietrza dla dyfuzora z membraną specjalną – do 100oC

ZAPYTAJ O CENĘ