Efektywne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych jest podstawowym wymogiem naszych czasów. Obecnie usuwa się ze ścieków nie tylko substancje organiczne, ale także substancje biogenne. Do najbardziej skutecznych metod oczyszczania ścieków zalicza się procesy tlenowe. Napowietrzanie ścieków można prowadzić różnymi sposobami, przy czym najbardziej efektywne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia jest napowietrzanie drobnopęcherzykowe. Ten sposób wprowadzania powietrza do ścieków można zrealizować przez zastosowanie dyfuzorów elastomerowych z perforowanymi membranami lub dyfuzorów ceramicznych.

Rodzinna Firma

Rodzinna firma STAGUM-EKO z siedzibą z Suchym Lesie pod Poznaniem jest od ponad 25 lat producentem dyfuzorów dyskowych i rurowych dla drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków. Produkcję podjęliśmy już w roku 1990. W dyfuzorach napowietrzających zastosowano membrany wykonane z gumy na bazie kauczuków EPDM. Zastosowane rozwiązania materiałowo-surowcowe są na bieżąco modyfikowane, zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi w dziedzinie produkcji membran do oczyszczania ścieków.

Nasza branża

Napowietrzanie drobnopęcherzykowe metodą “STAGUM-EKO” charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością transferu tlenu i niskimi oporami przepływu powietrza. Dzięki tym właściwościom system ten umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności energii elektrycznej w procesie napowietrzania ścieków. Oferowany przez firmę STAGUM-EKO system napowietrzania jest prosty i szybki w montażu. Może być zastosowany zarówno w nowo budowanych oczyszczalniach, jak i w obiektach modernizowanych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a nasze napowietrzające dyfuzory talerzowe i rurowe można spotkać nie tylko w całej Polsce. Instalacje napowietrzające eksportujemy także do innych krajów europejskich. Zajmujemy się też sprzedażą membran do dyfuzorów, ale także membran do zaworów i siłowników.

Bardzo chętnie prowadzimy konsultacje z projektantami oraz wykonawcami oczyszczalni ścieków. Udzielamy porad i informacji także organizacjom samorządowym, czy firmom prywatnym w zakresie drobnopęcherzykowego napowietrzania w zbiornikach wodnych, hodowli ryb oraz w procesach uzdatniania wody pitnej.

Firma STAGUM-EKO usłuży radą w zakresie doboru odpowiedniego systemu napowietrzania w odniesieniu do różnego rodzaju ścieków przemysłowych. Zaufały nam już setki firm.

Produkujemy systemy napowietrzania w zależności od potrzeb i możliwości inwestora, co ważne, prowadząc jednocześnie montaż i nadzór nad rozruchem technologicznym instalacji napowietrzania.