Proces napowietrzania jest niezwykle ważnym etapem w oczyszczaniu ścieków, a jednym z kluczowych wyborów, który należy podjąć w trakcie planowania procesu oczyszczania, jest wybór odpowiedniej metody napowietrzania. Dwie z najczęściej stosowanych metod to dyfuzory talerzowe i dyfuzory rurowe. W tym artykule omówimy różnice między tymi dwoma metodami.

Dyfuzory talerzowe to urządzenia, które składają się z talerza z otworami, przez które wprowadzane jest powietrze do ścieków oraz rurki, która dostarcza powietrze z zewnątrz do talerza. Dyfuzory talerzowe wytwarzają małe pęcherzyki powietrza, które unosi się do góry i mieszają się z wodą, co pozwala na rozwój bakterii tlenowych, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń organicznych.

Dyfuzory rurowe, produkowane również w Polsce, to z kolei rurki, które są zamontowane w ścianach zbiornika i wypuszczają strumień powietrza wprost do wody. Strumień powietrza jest mniej skuteczny w mieszaniu powietrza z wodą, jednak za to generuje większe pęcherzyki powietrza, co może mieć wpływ na wydajność oczyszczania.

Pierwszą zasadniczą różnicą między dyfuzorami talerzowymi a rurowymi jest sposób wytwarzania pęcherzyków powietrza. Dyfuzory talerzowe wytwarzają małe pęcherzyki powietrza, które są bardziej skuteczne w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń organicznych, natomiast dyfuzory rurowe wytwarzają większe pęcherzyki powietrza, które mogą mieć wpływ na wydajność procesu oczyszczania.

Drugą ważną różnicą jest wydajność energetyczna. Dyfuzory talerzowe zużywają mniej energii niż dyfuzory rurowe, ponieważ wymagają mniejszej ilości powietrza do uzyskania skutecznego procesu oczyszczania. W związku z tym, dyfuzory talerzowe mogą przyczynić się do obniżenia kosztów procesu oczyszczania.

Trzecią różnicą jest łatwość konserwacji. Dyfuzory talerzowe są łatwiejsze w utrzymaniu i wymagają mniej konserwacji niż dyfuzory rurowe. Dzięki temu, dyfuzory talerzowe są bardziej wygodnym i ekonomicznym wyborem dla wielu firm i instytucji.

Podsumowując, dyfuzory talerzowe i rurowe są dwoma popularnymi metodami napowietrzania wody. Najlepszy system dla Państwa doradzi ekspert Stagum EKO.