Napowietrzanie stawów jest procesem, który pomaga w utrzymaniu zdrowego ekosystemu wodnego, a tym samym wpływa na ochronę fauny i flory w stawie. Proces ten polega na wprowadzeniu do wody powietrza, którym są nasycone pęcherzyki powietrza o określonym rozmiarze i ilości, a następnie na dystrybucji tego powietrza w całym obszarze stawu.

Dlaczego warto napowietrzać stawy?

Woda w stawie może łatwo stracić tlen, szczególnie w cieplejszych miesiącach, gdy temperatura wody wzrasta. Brak tlenu wpływa negatywnie na staw, jego mieszkańców i roślinność, co z kolei prowadzi do powstawania toksyn i zanieczyszczeń, co z kolei przyczynia się do pogorszenia stanu ekosystemu stawowego.

Napowietrzanie stawów pomaga rozwiązać ten problem poprzez wprowadzenie dodatkowego tlenu do wody, dzięki czemu zwiększa się ilość tlenu dostępnego dla roślin i organizmów wodnych. Wysoka zawartość tlenu w wodzie sprzyja rozwijaniu się korzystnych dla ekosystemu bakterii i mikroorganizmów.

Jak działa napowietrzanie stawów?

Woda, która jest nasycona tlenem, jest w stanie wspierać rozwój fitoplanktonu, co przyczynia się do wytwarzania tlenu i zmniejszenia poziomu toksyn w stawie. Proces napowietrzania stawów pozwala na wprowadzenie dodatkowego tlenu do wody, co z kolei przyczynia się do wzrostu populacji mikroorganizmów oraz do rozwoju i utrzymania zdrowych populacji ryb.

Do napowietrzania stawów używa się różnego rodzaju urządzeń, takich jak aeratory, dyfuzory talerzowe, dyfuzory rurowe, fontanny i wodospady. Dyfuzory talerzowe i rurowe, produkowane przez Stagum EKO, to urządzenia, które wytwarzają małe pęcherzyki powietrza, które unosi się do góry i mieszają się z wodą, co pozwala na rozwój bakterii tlenowych, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń organicznych.

Fontanny i wodospady to dekoracyjne elementy, które dodatkowo wprowadzają tlen do wody, a także zapewniają lepszą cyrkulację wody w stawie. Aeratory, z kolei, są bardziej zaawansowanymi urządzeniami, które zapewniają wyższą wydajność napowietrzania.

Podsumowanie

Napowietrzanie stawów jest niezwykle ważnym procesem, który pomaga utrzymać zdrowy ekosystem wodny oraz chroni faunę i florę stawów.